Bestyrelsen

Bestyrelsen i MR2 Drivers Club vælges på generalforsamlingen der afholdes på et af de to årlige klubtræf.

Som medlem kan du stemme på de opstillede kandidater – og selv stille op til bestyrelsen!

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. For at sikre konsistens og kvalitet i klubbens bestyrelse, er kun halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at maile til: bestyrelse@mr2-driversclub.dk

Vedtægter for MR2 Drivers Club Denmark

Bestyrelsen udgøres i 2023/2024 af:

Formand & Medlemshåndtering:
Johnny Friis
Mail: formand@mr2-driversclub.dk
Tlf. 4030 3953

Næstformand:
Carsten Krall Sørensen
Mail: naestfmd@mr2-driversclub.dk
Tlf. 4063 0150

Kasserer: 
Michael Dyremose
Mail: kasserer@mr2-driversclub.dk

Klubblad:
Gitte Mikkelsen
Mail: sekretaer@mr2-driversclub.dk

Sekretær og træfkoordinator:
Søren Pedersen
Mail: traef@mr2-driversclub.dk

Klubbiks:
Henning Kviesgaard
Flemming Burmølle Markusen
Mail: klubbiks@mr2-driversclub.dk

Webmaster og redaktør:
Kurt Moskjær Andersen
Mail: webmaster@mr2-driversclub.dk

Øvrige bestyrelse:
Flemming Burmølle Markusen
Morten Hansen

Suppleanter: 
Erik Mathiasen
Kurt Moskjær Andersen