Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling i MR2 Drivers Club Denmark, på træffet søndag den 30. august 2020, kl. 11, på Vedersø Klit Camping, Øhusevej 23, 6990 Ulfborg

Dagsorden

1: Valg af ordstyrer og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.

4: Valg til bestyrelsen. På valg iflg. vedtægerne er formand og 3 medlemmer:

  • Johnny (formand), Søren, Ruth og Flemming
  • 2 suppleanter: Morten og Jesper

5: Valg af revisor. På valg er:

  • Freddie

6: Nyt logo – afstemning om indsendte forslag

7: Indkomne forslag

  • Forslag indsendes til bestyrelsen

8: Evt.