Generalforsamling 2019 i MR2 Drivers Club

Der indkaldes hermed til generalforsamling i MR2 Drivers Club Denmark, søndag den 1. september 2019, kl. 10-11 på Vesterlyng Camping, Ravnholtvej 3, 4591 Føllenslev.

Dagsorden

1: Valg af ordstyrer og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.

4: Valg til bestyrelsen. På valg er:

 • Carsten (næstformand), Michael (kasserer), Henning (klubbiks)
 • 2 suppleanter: Morten og Jesper

5: Valg af revisor. På valg er:

 • Freddie

6: Indkomne forslag

 • Forslag indsendes til bestyrelsen

  Følgende forslag er indkommet:

  – Efter som vores officielle klub logo ikke længere bruges på forsiden af vore puplicerede tryksager og ikke har været anvendt de seneste år. Vil jeg have den øverste myndighed som er generalforsamlingen til at vælge en af de tre muligheder:
  1) vi fastholder det nuværende officielle logo og i fremtiden bruger det på vore tryksager.
  2) vi vælger at skifte til det uofficielle logo som har været anvendt de seneste år.
  3) vi giver medlemmer mulighed for at lave et nyt logo som vi så skal udvælge blandt alle forslag inkl. de to eksisterende logoer vedtage til generalforsamlingen 2020.
  Mvh Søren

7: Evt.