Generalforsamling 2019 i MR2 Drivers Club

Der indkaldes hermed til generalforsamling i MR2 Drivers Club Denmark, søndag den 1. september 2019, kl. 10-11 på Vesterlyng Camping, Ravnholtvej 3, 4591 Føllenslev.

Dagsorden

1: Valg af ordstyrer og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.

4: Valg til bestyrelsen. På valg er:

  • Carsten (næstformand), Michael (kasserer), Henning (klubbiks)
  • 2 suppleanter: Morten og Jesper

5: Valg af revisor. På valg er:

  • Freddie

6: Indkomne forslag

  • Forslag indsendes til bestyrelsen

7: Evt.