IMOC UK

I vedtægterne for klubben står der i §2 bl.a.:

Klubbens formål er at fremme interessen for og
kendskab til de af Toyota producerede MR2 biler

I og med bilerne bliver ældre bliver samarbejde med andre klubber også vigtigere især med henblik på at skaffe reservedele. Derudover er det altid godt at lære nye mennesker at kende – hvilket sidste års hollandske besøg på træf beviser.

Vi har nu udvidet samarbejdet til også at inkludere england idet vi har indgået samarbejde med den engelske afdeling af International MR2 Owners Club.

IMOC UK

Hermed en opfordring til at smutte en tur forbi deres forum og skrive en hilsen – tyskerne har allerede været der og dem skal vi vel ikke stå tilbage for? Smile

Det engelske forum finder du her (klik)