SW20 på rullefelt

#6432

Nice – hvor meget tryk og hvilken boks kører den med?
Hvordan ser tændingsmappen ud?