Sv:TRD katalog

#758
Johnny Friis
Keymaster

Jeg vil helt klart mene at det er livsfarligt hvis fjederen kan falde ud af skålen! Jeg har set hvad det kan gøre ved et dæk….

Man kan ikke kæde sænknings værdi sammen med fjederens længde i ubelastet tilstand. Det afhænger jo af antal vindinger, godstykkelse, fjedreevne o.s.v.
Og det behøver ikke engang at være ens på alle vindinger (progresiv fjeder)…

Derfor kan en sænkningsfjeder sagtens være lavet så den stadig sidder fast ved fuld udslag på en std. dæmper.