Sv:Andre forlygter til en SW20?

#590

Alt kan købes men langt fra alt må bruges!

6.02.003 Nærlyslygter
»E«- eller »e«-godkendt nærlyslygte er funktionsmærket »C«. Foran C’et er eventuelt
anført et H for halogenlygte eller et D for gasudladningslygte.
Såkaldt »vibralys«, der får lyset til at blinke med meget hurtig, men netop synlig frekvens,
er ikke tilladt.
(1) Nærlyslygte
a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
b) skal være anbragt foran på køretøjet,
c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,
d) skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,

Teksten fortsættes. http://www.fstyr.dk/graphics/Synkron-Library/Faerdselsstyrelsen/Dok/Vejledninger/Syn_og_omsyn/kap06.pdf side 17