Sv:3sge ombyg til 3sgte

#2706

I følge reglerne skal man dokumenterer: Egnetheden for effekt forøgelsen, luftforurening og støj da du er over 20 % effekt forøgelse.

Egnethed:
For ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj kan dokumentationen for egnethed
for effektforøgelse over 20% bestå af f.eks.:

– Erklæring fra fabrikant eller dennes repræsentant om køretøjets egnethed
for effektforøgelsen, og eventuelt en beskrivelse af, hvilke ændringer der er
påkrævet for, at køretøjet fortsat er sikkerhedsmæssig forsvarlig,
– en prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium (i denne sammenhæng
fra TÜV eller Dekra), hvoraf det fremgår, at betingelserne i TÜV’s
Merkblatt 751 er opfyldt, eller
– oplysninger medbragt af fremstilleren i form af oplysninger fra fabrikant/
repræsentant eller teknisk materiale, der dokumenterer, at køretøjet
med hensyn til hjulophæng og bremser svarer til en kraftigere variant, hvis
højere motoreffekt så kan benyttes som udgangspunkt for beregningen af
de 20%.

Luftforurening:
For ibrugværende køretøj gælder, at ved konstruktive ændringer, herunder
chiptuning, af motor eller forureningsbegrænsende udstyr skal de tekniske krav
gældende ved første registrering eller ibrugtagning overholdes.
Ved konstruktive ændringer skal det dokumenteres, at luftforureningsbestemmelserne
overholdes, herunder evt. kalibrering af OBD-system. For biler omfattet
af grøn ejerafgift skal der foreligge dokumentation for brændstofforbrug.
Derudover er der for effektforøgelse over 20% yderligere krav om dokumentation
for støj (se pkt. 7.05.001 (4)) samt køretøjets egnethed for effektforøgelsen.

Som dokumentation for effektforøgelse kan angivelse af effekt fra fx luftforureningsgodkendelse anvendes.
En måling fra et værksted, der er besiddelse af en effektprøvestand, vil kunne anvendes som dokumentation, såfremt synsvirksomheden skønner, der ikke er manipuleret
med motoren eller udskriften (her tænkes fx på målinger, der viser en effektforøgelse på ikke over 20%, og hvor det skønnes af synsvirksomheden, at forøgelsen
må være større). Generelt skal dokumentationen være udarbejdet således,
at bilen kan identificeres (fabrikat, model og variant/motor eller med angivet
stelnummer), og desuden skal ændringerne være beskrevet.
Køretøjer eftermonteret med kompressor med wastegate, eller med turbolader,
kan ikke godkendes på baggrund af dokumentation, der angiver en effektforøgelse
på ikke over 20% ved ændringen.
Bestemmelserne om, at ibrugværende køretøjer ved konstruktive ændringer af
motor eller forureningsbegrænsende udstyr skal opfylde de tekniske krav, gælder
for alle køretøjer uanset tidspunktet for første registrering, medmindre køretøjerne
er godkendt og registreret med konstruktive ændringer før 1. april 2004.
Det fremgår således af bilens registreringsattest, at bilen er godkendt med konstruktive
ændringer.

Dokumentation for støj:
Ved effektforøgelser på over 20% (personbil, varebil og motorcykel), skal der
foreligge dokumentation for, at den for køretøjet gældende støjgrænse ved forbikørselsmetoden
er opfyldt. Derudover skal der foreligge dokumentation for det
nye standmåletal, der af synsvirksomheden anføres på bagsiden af anmeldelsesblanketten.

Hvis du kan dreje en synsmand eller mener jeg er forkert på den så held og lykke.

Køb Torben´s det er den letteste måde at få en fed og velholdt bil på!

MR2driversclub er som en stor familie meld dig ind i klubben og få alle fordelene og al den hjælp du måtte behøve.
Hilsen Søren 🙂