Sv: lak

#4391

Hvor ligger det helt præcis i eller omkring Tinglev?