Sv: Generator skift

#3871

Klart nemmest nedefra ja, og iøvrigt ikke synderligt besværligt.