Omsyn af MR2

#6692

Der skal ikke være en kontrol lampe til forreste tåge lygter jævnfør:

6.02.004 Tågeforlygter
»E«- eller »e«-godkendt tågeforlygte er funktionsmærket »B«.
(1) Tågeforlygte
a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
b) skal være anbragt foran på køretøjet,
c) skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart
vejr,
d) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste punkt, og
Før 01.01.71: Gælder ikke.
e) skal være anbragt mindst 0,25 m over vejbanen, dog ikke højere end nær- lyslygterne.
Før 01.05.77: Tågeforlygte kan være anbragt mindre end 0,25 m over vej- banen.
(2) Tågeforlygter skal være tilsluttet således, at de kan tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.
(3) Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).
Strålebundtet skal have en tydelig lys-/mørkegrænse

Tåge bag lygten skal have det jævnfør punkt 4) :

6.03.005 Tågebaglygter
»E«- eller »e«-godkendt tågebaglygte er funktionsmærket »B« eller »F«.
(1) Tågebaglygte
a) skal afgive lys af rød farve,
b) skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud,
c) skal have en lysstyrke på mellem 150 cd og 300 cd målt lige bagfra.
Tågebaglygten må ikke dækkes af kuglekoblingen (set lige bagfra i øjen- højde med lysåbningens underkant). I dette tilfælde skal den aftagelige del være afmonteret ved kørsel uden påhængskøretøj. En ikke-aftagelig tilkob- lingsanordning, som dækker for tågebaglygten, kan godkendes, såfremt der ved syn fremlægges dokumentation for, at krav til tågebaglygtens lysstyrke fortsat er opfyldt.
Før 26.08.04: Fast kuglekobling, der er monteret inden 26. august 2004 og som delvis dækker for tågebaglygten, kan godkendes.
Før 01.04.83: Gælder ikke.
d) skal være anbragt mindst 0,25 m og højst 1,00 m over vejbanen og
e) skal være anbragt mindst 0,10 m fra stoplygterne.
(2) Såfremt der kun er én tågebaglygte, skal denne være anbragt i midten eller til
venstre herfor.
(3) Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlys-, nærlys- eller tågeforlygter –
eller en kombination af disse – er tændt. Tågebaglygte skal kunne slukkes uaf- hængigt af disse lygter.
Når tågebaglygte er tændt, må betjening af skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke, at den slukker. Tågebaglygte kan fortsætte med at være tændt sam- men med positionslygterne, indtil disse slukkes, forudsat at tågebaglygten for- bliver slukket, indtil dens betjeningskontakt aktiveres igen.
Før 01.04.88: Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlyslygter, nær- lyslygter eller tågeforlygter er tændt og skal kunne slukkes uaf- hængigt af disse lygter.
(4) Der skal ved førerpladsen være anbragt kontrollampe for tågebaglygte.