motorproblemer

#6992

Der er nok en skive mellem bolttop og dysebro, men mellem tilførsel og dysebro skal der kun være den som er afbilledet som nr. 1