Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i MR2 Drivers Club vælges på generalforsamlingen der afholdes på eet af de to årlige klubtræf.

 

Som medlem kan du stemme på de opstillede kandidater - og selv stille op til bestyrelsen!

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. For at sikre konsistens og kvalitet i klubbens bestyrelse, er kun halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at maile til: bestyrelse@mr2-driversclub.dk

 

Bestyrelsen udgøres i 2017 af:

Formand & Medlemshåndtering:

Johnny Friis

Mail: formand@mr2-driversclub.dk
Tlf. 4030 3953

Næstformand:

Carsten Krall Sørensen

Mail: naestfmd@mr2-driversclub.dk

Tlf. 4063 0147

 

Kasserer: 
Michael Dyremose

Mail: kasserer@mr2-driversclub.dk

 

Sekretær og klubblad:

Ruth Mulvad
Mail: sekretaer@mr2-driversclub.dk


Træfkoordinator:
Søren Pedersen
Mail: traef@mr2-driversclub.dk

Klubbiks:
Henning Kviesgaard
Mail: klubbiks@mr2-driversclub.dk

Webmaster:

Kurt Moskjær Andersen
Mail: webmaster@mr2-driversclub.dk

 

Øvrige bestyrelse:
Mike Rene Iversen

Jesper Hardenshou

 

Suppleanter: 

Flemming B. Markussen